PN-EN 10164:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10164:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Wyroby stalowe o podwyższonych własnościach plastycznych w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu -- Warunki techniczne dostawy

Zakres

Określono własności na wskroś grubości i związane z tym metody badań stalowych wyrobów płaskich i kształtowników. Określono stosowanie jako uzupełnienie wszystkich norm dotyczących wyrobów płaskich i kształtowników ze stali uspokojonych, bez stali odpornych na korozję. Objęto wyroby o grubości od 15 mm do 400 mm włącznie, ze stali o wymaganej minimalnej górnej wyraźnej granicy plastyczności ReH lub umownej granicy plastyczności Rp0,2 <= 960 MPa, od których wymaga się podwyższonych własności na wskroś grubości

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10164:2007 - wersja polska
Tytuł Wyroby stalowe o podwyższonych własnościach plastycznych w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu -- Warunki techniczne dostawy
Data publikacji 21-03-2007
Data wycofania 29-11-2018
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10164:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10164:2005 - wersja angielska, PN-EN 10164:2005 - wersja niemiecka
ICS 77.140.50, 77.140.70
Zastąpiona przez PN-EN 10164:2018-11 - wersja angielska, PN-EN 10164:2018-11 - wersja niemiecka