PN-EN 10163-2:2007 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco -- Część 2: Blachy grube i blachy uniwersalne

Zakres

Podano wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie blach grubych i blach uniwersalnych (włączając powierzchnię boczną blach uniwersalnych) walcowanych na gorąco, o grubościach 3 mm <= t <= 400 mm

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10163-2:2007 - wersja polska
Tytuł Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco -- Część 2: Blachy grube i blachy uniwersalne
Data publikacji 21-03-2007
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10163-2:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10163-2:2005 - wersja niemiecka, PN-EN 10163-2:2005 - wersja angielska
ICS 77.140.50