PN-EN 10163-1:2007 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Podano ogólne wymagania dotyczące stanu powierzchni stalowych blach grubych, blach uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco. Zawarto wymagania dotyczące rodzaju, dopuszczalnej głębokości i dopuszczalnych wymiarów obszarów, na które oddziałują: nieciągłości (niedoskonałości i wady) i miejsca naprawione przez szlifowanie i/lub napawanie

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 10163-1:2007/AC:2007P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10163-1:2007 - wersja polska
Tytuł Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 21-03-2007
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10163-1:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10163-1:2005 - wersja niemiecka, PN-EN 10163-1:2005 - wersja angielska
ICS 77.140.50, 77.140.70
Elementy dodatkowe PN-EN 10163-1:2007/AC:2007P