PN-EN 10025-1:2007 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy

Zakres

Podano ogólne wymagania dotyczące wyrobów długich i wyrobów płaskich walcowanych na gorąco ze stali konstrukcyjnych, z wyjątkiem kształtowników zamkniętych i rur. Podane stale są przeznaczone na konstrukcje spawane, nitowane i łączone śrubami

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 10025-1:2007/Ap1:2015-10P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10025-1:2007 - wersja polska
Tytuł Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy
Data publikacji 16-03-2007
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10025-1:2004 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 10025-1:2005 - wersja niemiecka, PN-EN 10025-1:2005 - wersja angielska
ICS 77.140.50, 77.140.10
Elementy dodatkowe PN-EN 10025-1:2007/Ap1:2015-10P