PN-EN 10025-3:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10025-3:2019-11 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 3: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub walcowaniu normalizującym

Zakres

Podano wymagania dotyczące wyrobów długich i wyrobów płaskich walcowanych na gorąco ze spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych w stanie po normalizowaniu lub walcowaniu normalizującym, o grubości <= 250 mm w przypadku gatunków stali S275, S355 i S420 oraz grubości <= 200 mm w przypadku gatunku stali S460. Podane stale są przeznaczone na szczególnie obciążone elementy konstrukcji spawanych takich jak mosty, wrota śluz, zbiorniki magazynowe, zbiorniki na wodę itd., użytkowane w temperaturze otoczenia i w niskich temperaturach

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10025-3:2007 - wersja polska
Tytuł Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 3: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub walcowaniu normalizującym
Data publikacji 05-04-2007
Data wycofania 05-11-2019
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10025-3:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10025-3:2005 - wersja niemiecka, PN-EN 10025-3:2005 - wersja angielska
ICS 77.140.50, 77.140.10
Zastąpiona przez PN-EN 10025-3:2019-11 - wersja angielska, PN-EN 10025-3:2019-11 - wersja polska