PN-EN 10025-3:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10025-3:2007 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 3: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych spawalnych po normalizowaniu lub walcowaniu normalizującym

Zakres

Podano wymagania dotyczące walcowanych na gorąco wyrobów długich i wyrobów płaskich ze stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych spawalnych w stanie po normalizowaniu lub walcowaniu normalizującym, o grubości <= 250 mm w przypadku gatunków stali S275, S355 i S420 oraz grubości <= 200 mm w przypadku gatunku stali S460. Podane stale są szczególnie przeznaczone na bardzo obciążone elementy konstrukcji spawanych takich jak mosty, śluzy, zbiorniki zasobnikowe, zbiorniki zasilające w wodę itd., pracujące temperaturze otoczenia i niskich temperaturach

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10025-3:2005 - wersja angielska
Tytuł Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 3: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych spawalnych po normalizowaniu lub walcowaniu normalizującym
Data publikacji 15-03-2005
Data wycofania 05-04-2007
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10025-3:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10113-2:1998 - wersja polska, PN-EN 10113-1:1997 - wersja polska, PN-EN 10113-1:1997/Ap1:2003 - wersja polska
ICS 77.140.60, 77.140.10
Zastąpiona przez PN-EN 10025-3:2007 - wersja polska