PN-EN 10025-4:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10025-4:2007 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 4: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych spawalnych po walcowaniu termomechanicznym

Zakres

Podano wymagania dotyczące walcowanych na gorąco wyrobów długich i wyrobów płaskich ze stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych spawalnych w stanie po walcowaniu termomechanicznym, o grubości <= 120 mm w przypadku wyrobów płaskich oraz grubości <= 150 w przypadku wyrobów długich. Podane stale są szczególnie przeznaczone na bardzo obciążone elementy konstrukcji spawanych takich jak mosty, śluzy, zbiorniki zasobnikowe, zbiorniki zasilające w wodę itd., pracujące temperaturze otoczenia i niskich temperaturach

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10025-4:2005 - wersja angielska
Tytuł Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 4: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych spawalnych po walcowaniu termomechanicznym
Data publikacji 15-03-2005
Data wycofania 05-04-2007
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10025-4:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10113-1:1997 - wersja polska, PN-EN 10113-1:1997/Ap1:2003 - wersja polska, PN-EN 10113-3:1998 - wersja polska
ICS 77.140.60, 77.140.10
Zastąpiona przez PN-EN 10025-4:2007 - wersja polska