PN-EN 10305-1:2016-05 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Rury bez szwu ciągnione na zimno

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono warunki techniczne dostawy rur stalowych precyzyjnych bez szwu ciągnionych na zimno o przekroju okrągłym z określoną średnicą zewnętrzną D ≤ 380 mm.
Niniejszy dokument może również mieć zastosowanie do innych rodzajów przekrojów poprzecznych.
Rury zgodne z niniejszym dokumentem charakteryzują się dotrzymaniem precyzyjnie określonych tolerancji wymiarów i określonej maksymalnej chropowatości powierzchni. Typowymi obszarami zastosowania są samochody, meble i ogólnie przemysł maszynowy.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10305-1:2016-05 - wersja angielska
Tytuł Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Rury bez szwu ciągnione na zimno
Data publikacji 25-05-2016
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Wprowadza EN 10305-1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10305-1:2011 - wersja polska
ICS 77.140.75