PN-EN ISO 3274:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Specyfikacja geometrii wyrobów (GPS) -- Struktura geometryczna powierzchni: Metoda profilowa -- Charakterystyki nominalne przyrządów stykowych (z ostrzem odwzorowującym)

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej zdefiniowano profile i opisano ogólną budowę przyrządów stykowych (z ostrzem odwzorowującym) do pomiaru chropowatości i falistości powierzchni, umożliwiając stosowanie istniejących Norm Międzynarodowych do praktycznej oceny profilu. Określono w niej te właściwości przyrządu, które maja wpływ na ocenę profilu i stanowią podstawę do określania wymagań dotyczących przyrządów stykowych z ostrzem odwzorowujacym (profilometrów i profilografów)

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 3274:2011 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacja geometrii wyrobów (GPS) -- Struktura geometryczna powierzchni: Metoda profilowa -- Charakterystyki nominalne przyrządów stykowych (z ostrzem odwzorowującym)
Data publikacji 05-08-2011
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 207, Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
Wprowadza ISO 3274:1996 [IDT], EN ISO 3274:1997 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 3274:1997 - wersja polska, PN-ISO 3274:1997/Ap1:1999 - wersja polska
ICS 17.040.30