PN-ISO 3274:1997 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3274:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów -- Struktura geometryczna powierzchni: metoda profilowa -- Charakterystyki nominalne przyrządów stykowych (z ostrzem odwzorowującym)

Zakres

Zdefiniowano profile i opisano ogólną budowę przyrządów stykowych (z ostrzem odwzorowującym) do pomiaru chropowatości i falistości powierzchni. Określono właściwości przyrządu mające wpływ na ocenę profilu i stanowiące podstawę do określenia wymagań dotyczących przyrządów stykowych z ostrzem odwzorowującym (profilometrów i profilografów). W załączniku A podano przyrządy określone w poprzednim wydaniu normy międzynarodowej, w załączniku B - przyczyny zmian wprowadzonych do nowego wydania normy międzynarodowej, w załączniku C - powiązanie normy z modelem podstawowym GPS (SGW), natomiast w załączniku D - bibliografię

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ISO 3274:1997/Ap1:1999P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 3274:1997 - wersja polska
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów -- Struktura geometryczna powierzchni: metoda profilowa -- Charakterystyki nominalne przyrządów stykowych (z ostrzem odwzorowującym)
Data publikacji 19-12-1997
Data wycofania 05-08-2011
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 207, Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
Wprowadza ISO 3274:1996 [IDT]
Zastępuje PN-M-53451:1978 - wersja polska, PN-M-53452:1978 - wersja polska
ICS 17.040.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 3274:2011 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-ISO 3274:1997/Ap1:1999P