PN-EN 81-58:2018-07 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 81-58:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Badania i próby -- Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano metody badań w celu określenia odporności ogniowej drzwi przystankowych dźwigu, które mogą być narażone na działanie ognia od strony przystanku. Procedura ma zastosowanie do wszystkich rodzajów drzwi przystankowych dźwigu używanych jako środek dostępu do dźwigów w budynkach i przeznaczonych do zapewnienia bariery ogniowej przeciwko rozprzestrzenianiu się ognia przez szyb dźwigowy. Procedura umożliwia pomiar szczelności ogniowej oraz, jeśli to wymagane, pomiar promieniowania i izolacji cieplnej. Nie podano wymagań dotyczących kondycjonowania mechanicznego przed próbą, innych niż weryfikacja działania badanej próbki, ponieważ znajdują się one w odpowiedniej normie wyrobu.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 31-05-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 81-58:2018-07 - wersja angielska
Tytuł Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Badania i próby -- Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych
Data publikacji 04-07-2018
Data wycofania 31-10-2022
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 131, Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
Wprowadza EN 81-58:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 81-58:2005 - wersja polska
ICS 13.220.20, 91.140.90
Zastąpiona przez PN-EN 81-58:2022-10 - wersja angielska