PN-B-02855:1988 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów

Zakres

Podano ilościowe, chemiczne oznaczanie produktów rozkładu lub spalania materiałów budowlanych i materiałów wyposażenia wnętrz. Określono wymagania dotyczące stanowiska do prowadzenia pomiaru, przygotowania próbki. Ustalono wymagania ogólne dotyczące sposobu przeprowadzania badań i temperatury badań. Omówiono wyniki badań. W załączniku podano wzór protokołu badań

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02855:1988 - wersja polska
Tytuł Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów
Data publikacji 29-12-1988
Data wycofania 07-10-2015
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
ICS 13.220.40