PN-EN 1021-2:2014-12 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Meble -- Ocena zapalności mebli tapicerowanych -- Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę badania zapalności kombinacji materiałów, takich jak materiały pokryciowe i wypełnienia używane w siedziskach tapicerowanych narażonych na działanie małego płomienia jako źródła zapłonu. W badaniu oznacza się tylko zapalność kombinacji materiałów stosowanych w siedzisku tapicerowanym, ale nie zapalność gotowego mebla zawierającego te materiały. Badanie daje obraz zapalności, lecz nie daje gwarancji jej zachowania się w wyrobie gotowym. Niniejsza norma zawiera cztery Załączniki: Załącznik A (informacyjny) Wytyczne dla projektantów i sporządzających specyfikacje Załącznik B (informacyjny) Wzór formularza raportu Załącznik C (informacyjny) Czyszczenie urządzenia badawczego Załącznik D (informacyjny) Procedury nasączania wodą

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1021-2:2014-12 - wersja angielska
Tytuł Meble -- Ocena zapalności mebli tapicerowanych -- Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki
Data publikacji 15-12-2014
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 100, Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
Wprowadza EN 1021-2:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1021-2:2007 - wersja polska
ICS 13.220.40, 97.140