PN-EN 1539:2015-12 - wersja angielska

Bez VAT: 159,80  PLN Z VAT: 196,55  PLN
Suszarki i piece, w których są uwalniane substancje łatwopalne -- Wymagania bezpieczeństwa

Zakres

Niniejsza Europejska Norma zajmuje się wszystkimi istotnymi zagrożeniami, sytuacjami stwarzającymi zagrożenie i niebezpiecznymi wydarzeniami powiązanymi z piecami i suszarkami, w których uwalniane są substancje palne przy parowaniu i utwardzaniu materiałów powłokowych.
Szczegółowe istotne ryzyko dotyczące wykorzystania tych urządzeń do produkcji wyrobów farmaceutycznych i do produkcji artykułów spożywczych nie jest rozpatrywane w niniejszej Normie Europejskiej.
Niniejsza Europejska Norma stosowana jest tylko do maszyn, które użytkowane są w sposób zamierzony i w warunkach przewidzianych przez wytwórcę jako stwarzające zagrożenia (patrz Rozdział 4).
Do pieców i suszarek, w których palne substancje uwalniane są przy parowaniu i utwardzaniu materiałów powłokowych, w których stężenie tych palnych substancji nie powinno w żadnych okolicznościach przewyższyć 3% LEL, EN 746-1 i EN 746-2 mogą być stosowane zamiast niniejszej Normy Europejskiej.
Niniejszą Normą Europejską stosuje się do:
- pieców do hartowania metali;
- emalierni;
- przenośnych systemów grzewczych do suszenia (na przykład promienników grzewczych, dmuchaw gorącego powietrza, suszarek z nadmuchem);
- urządzeń do odzyskiwania rozpuszczalnika;
- urządzeń do destylacji i/lub analiz refraktometrycznych;
- urządzeń do prania na sucho wyrobów tekstylnych.
Niniejszej Europejskiej Normy nie stosuje się do urządzeń wytworzonych przed datą jej publikacji jako EN.

* wymagane pola

Bez VAT: 159,80  PLN Z VAT: 196,55  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1539:2015-12 - wersja angielska
Tytuł Suszarki i piece, w których są uwalniane substancje łatwopalne -- Wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 04-12-2015
Liczba stron 83
Grupa cenowa X
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 262, Obróbki Cieplnej Metali
Wprowadza EN 1539:2015 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 1539:2012 - wersja polska, PN-EN 1539:2012/Ap1:2012 - wersja polska
ICS 25.180.01