PN-EN 81-58:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Badania i próby -- Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące odporności ogniowej drzwi przystankowych dźwigu, które mają stanowić barierę przeciw rozprzestrzenianiu się ognia od strony przystanku i przez szyb dźwigu w budynkach, w określonym czasie. Wymagania dotyczące odporności ogniowej wyrażone są w kategoriach szczelności ogniowej (E), izolacji (EI) i promieniowania (EW). Ma on zastosowanie do drzwi przystankowych zainstalowanych w otworach szybów dźwigowych na przystankach i wykorzystywanych jako środki dostępu do kabiny dźwigu. Określono również metodę badania i klasyfikacji odporności ogniowej drzwi przystankowych. Metoda badania dotyczy tylko pieców, w których drzwi są zamontowane w pozycji pionowej. W metodzie badania określono pomiar szczelności ogniowej oraz, jeśli jest to wymagane, pomiar promieniowania i izolacji cieplnej. Niniejszy dokument nie obejmuje innych wymagań technicznych poza wymaganiami dotyczącymi odporności ogniowej. Niniejszy dokument odnosi się do CO2, jako środka do śledzenia rozprzestrzeniania się ognia. Dokument nie obejmuje zagrożeń wynikających z emisji gazów. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do dźwigów, które zostały zainstalowane przed datą jego publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 81-58:2022-10 - wersja angielska
Tytuł Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Badania i próby -- Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych
Data publikacji 31-10-2022
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 131, Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
Wprowadza EN 81-58:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 81-58:2018-07 - wersja angielska
ICS 13.220.20, 91.140.90