PN-EN 12101-8:2012 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 8: Klapy odcinające w systemach wentylacji pożarowej

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy klap odcinających, wprowadzanych na rynek i przeznaczonych do stosowania jako element systemu różnicowania ciśnienia lub systemu kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła. W normie sprecyzowano wymagania i podano metody badań określone dla klap odcinających stosowanych w systemach wentylacji pożarowej i związanych z nimi elementów składowych takich jak siłowniki, które są przeznaczone do montażu w tego typu systemach w budynkach. W niniejszej normie uwzględniono również ocenę zgodności wyrobów w odniesieniu do podanych w normie wymagań. Dodatkowo w normie podano zasady znakowania oraz informacje dotyczące montażu i konserwacji powyższych wyrobów. W niniejszej Normie Europejskiej wyróżniono dwa rodzaje klap odcinających, tj. klapy odcinające do jednostrefowej wentylacji pożarowej oraz ognioodporne klapy odcinające do wielostrefowej wentylacji pożarowej. Klapy odcinające objęte zakresem niniejszej Normy Europejskiej mogą być montowane między przewodami wentylacji pożarowej lub na powierzchni tych przewodów. Mogą być również montowane w ścianie, stropie, elementach sufitowych/dachowych lub też na ich powierzchni. W celu uniknięcia powtórzeń umieszczono odniesienia do szeregu innych norm. Do chwili obecnej niniejsza norma powinna być rozpatrywana łącznie z EN 13501-4, EN 1366-10 i EN 1366-2 w celu określenia szczegółów przeprowadzania badań ogniowych. W niniejszej normie nie uwzględniono szczegółów wpływu czynników szkodliwych i/lub korozyjnych, transportowanych przez system wentylacyjny w sposób zamierzony lub nieumyślny, które mogą wystąpić na skutek procesów chemicznych zachodzących w otoczeniu

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 12101-8:2012/Ap1:2014-08P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12101-8:2012 - wersja polska
Tytuł Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 8: Klapy odcinające w systemach wentylacji pożarowej
Data publikacji 11-04-2012
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 12101-8:2011 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 12101-8:2011 - wersja angielska
ICS 13.220.99
Elementy dodatkowe PN-EN 12101-8:2012/Ap1:2014-08P