PN-EN 12101-3:2015-10 - wersja polska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 3: Wymagania techniczne dotyczące urządzeń do mechanicznego odprowadzania dymu i ciepła (wentylatorów)

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono charakterystykę urządzeń do mechanicznego odprowadzania dymu i ciepła (wentylatorów), stanowiących element systemu mechanicznej wentylacji pożarowej obiektów budowlanych.

W normie podano metody badania i oceny charakterystyk wyrobu oraz kryteria oceny wyników badań.

Niniejsza Norma Europejska dotyczy:

a) wentylatorów do systemów kontroli dymu i ciepła;
b) wentylatorów strumieniowych (jet-fan) do systemu wentylacji do odprowadzania dymu i ciepła

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12101-3:2015-10 - wersja polska
Tytuł Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 3: Wymagania techniczne dotyczące urządzeń do mechanicznego odprowadzania dymu i ciepła (wentylatorów)
Data publikacji 17-01-2019
Liczba stron 102
Grupa cenowa XA
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 12101-3:2015 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 12101-3:2004 - wersja polska, PN-EN 12101-3:2004/AC:2005 - wersja polska, PN-EN 12101-3:2004/Ap1:2005 - wersja polska
ICS 13.220.20, 23.120