PN-EN 12101-1:2007 - wersja polska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 1: Wymagania techniczne dotyczące kurtyn dymowych

Zakres

Dotyczy kurtyn dymowych wchodzących w skład systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. W normie zostały przedstawione wymagania techniczne stawiane kurtynom dymowym wraz z procedurami badawczymi i kryteriami klasyfikacyjnymi. Swoim zakresem norma obejmuje kurtyny stałe i ruchome montowane w budynku na granicy stref dymowych, natomiast nie obejmuje elementów konstrukcyjnych budynku pełniących funkcję kurtyn dymowych

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12101-1:2007 - wersja polska
Tytuł Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 1: Wymagania techniczne dotyczące kurtyn dymowych
Data publikacji 21-06-2007
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 12101-1:2005 [IDT], EN 12101-1:2005/A1:2006 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 12101-1:2005 - wersja angielska, PN-EN 12101-1:2005/A1:2006 - wersja angielska
ICS 13.220.20