PN-EN 12101-7:2012 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 7: Odcinki przewodów wentylacji pożarowej

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy odcinków przewodów wentylacji pożarowej, wprowadzanych na rynek i przeznaczonych do stosowania jako element systemu różnicowania ciśnienia lub systemu odprowadzania dymu i ciepła. W normie określono wymagania i podano metody badań określone dla odcinków przewodów wentylacji pożarowej i związanych z nimi elementów składowych (np. podwieszeń i innych elementów sprawdzanych w czasie badania), które są przeznaczone do montażu w tego typu systemach w budynkach. W niniejszej normie uwzględniono również ocenę zgodności wyrobów w odniesieniu do podanych w normie wymagań. Dodatkowo w niniejszej Normie Europejskiej podano zasady znakowania oraz informacje dotyczące montażu i konserwacji powyższych wyrobów. W celu uniknięcia powtórzeń w normie umieszczono odniesienia do szeregu innych norm. Do chwili obecnej niniejsza norma powinna być rozpatrywana łącznie z EN 1366-8, EN 1366-9 i EN 1366-1 w celu określenia szczegółów przeprowadzania badań odporności ogniowej oraz EN 13501-4 w celu określenia odpowiedniej klasyfikacji. W niniejszej normie nie uwzględniono szczegółów wpływu czynników szkodliwych i/lub korozyjnych, transportowanych przez system wentylacyjny w sposób zamierzony lub nieumyślny, które mogą wystąpić na skutek procesów chemicznych zachodzących w otoczeniu. W niniejszej Normie Europejskiej odniesiono się również do elementów składowych stosowanych łącznie z odcinkami przewodów wentylacji pożarowej takich jak obrotowe kierownice czy tłumiki, z wyłączeniem klap dymowych i wentylatorów oddymiających oraz klap odcinających, ujętych w odrębnych normach. W niniejszej normie nie odniesiono się do przewodów wentylacyjnych stosowanych w innych celach niż do oddymiania/kontroli rozprzestrzenia się dymu i ciepła

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12101-7:2012 - wersja polska
Tytuł Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 7: Odcinki przewodów wentylacji pożarowej
Data publikacji 17-04-2012
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 12101-7:2011 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 12101-7:2011 - wersja angielska
ICS 13.220.99