PN-EN 12101-10:2007 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 10: Zasilacze

Zakres

Określono wymagania i podano metody badań dla podstawowego i dodatkowego elektrycznego i pneumatycznego wyposażenia zasilającego energią, przeznaczonego do stosowania w systemach do kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła w budynkach. Podano wymagania dotyczące oceny zgodności tego wyposażenia

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 12101-10:2007/AC:2007P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12101-10:2007 - wersja polska
Tytuł Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 10: Zasilacze
Data publikacji 05-03-2007
Liczba stron 47
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 12101-10:2005 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 12101-10:2006 - wersja angielska
ICS 13.220.20
Elementy dodatkowe PN-EN 12101-10:2007/AC:2007P