PN-B-02857:2017-04 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Przeciwpożarowe zbiorniki wodne -- Wymagania ogólne

Zakres

W niniejszej normie podano wymagania ogólne, dotyczące naziemnych, półpodziemnych, podziemnych, krytych i otwartych przeciwpożarowych zbiorników wodnych przeznaczonych do magazynowania wody do celów zewnętrznego gaszenia pożaru.
Niniejsza norma nie obejmuje zbiorników ziemnych oraz zbiorników zasilających stałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02857:2017-04 - wersja polska
Tytuł Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Przeciwpożarowe zbiorniki wodne -- Wymagania ogólne
Data publikacji 28-04-2017
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Zastępuje PN-B-02857:1982 - wersja polska
ICS 13.220.20