PN-B-02857:1982 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-02857:2017-04 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie -- Przeciwpożarowe zbiorniki wodne -- Wymagania ogólne

Zakres

Przedmiot normy: Przedmiotem normy są wymagania ogólne dotyczące przeciwpożarowych zbiorników wodnych przeznaczonych do magazynowania wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru. Zakres stosowania normy. Postanowienia normy nie dotyczą zbiorników ziemnych, zbiorników w budynkach wysokich oraz zbiorników zasilających urządzenia gaśnicze.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02857:1982 - wersja polska
Tytuł Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie -- Przeciwpożarowe zbiorniki wodne -- Wymagania ogólne
Data publikacji 14-09-1982
Data wycofania 28-04-2017
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Zastępuje PN-B-02857:1967 - wersja polska
ICS 13.220.20
Zastąpiona przez PN-B-02857:2017-04 - wersja polska