PN-B-02852:2001 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru

Zakres

Określono zasadę obliczania obciążenia ogniowego powstającego przy spalaniu materiałów palnych oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. Podano wartości ciepła właściwego dla niektórych rodzajów materiałów

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02852:2001 - wersja polska
Tytuł Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru
Data publikacji 05-04-2001
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Zastępuje PN-B-02852:1970 - wersja polska
ICS 13.220.50