PN-B-02852:1970 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-02852:2001 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie -- Obliczanie obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru

Zakres

Przedmiotem normy jest obliczanie obciążenia ogniowego wynikłego na skutek spalania się materiałów palnych w obiektach budowlanych lub w składowiskach materiałów stałych oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02852:1970 - wersja polska
Tytuł Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie -- Obliczanie obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru
Data publikacji 15-06-1970
Data wycofania 05-04-2001
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Zastępuje PN-B-02852:1964 - wersja polska
ICS 13.220.50
Zastąpiona przez PN-B-02852:2001 - wersja polska