PN-B-02852:1964 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-02852:1970 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie -- Wyznaczanie i określanie obciążenia ogniowego oraz względnego czasu trwania pożaru

Zakres

Przedmiotem normy jest wyznaczanie i określanie wielkości obciążenia ogniowego wynikłego na skutek spalania się ciał stałych, cieczy i gazów palnych w obiektach budowlanych lub w składowiskach materiałów stałych oraz wyznaczanie wielkości względnego czasu trwania pożaru.
Przepisy zawarte w normie nie mają zastosowania przy wyznaczaniu obciążenia ogniowego i względnego czasu trwania pożaru wynikłego ze spalania się cieczy i gazów palnych, znajdujących się w wolnostojących zbiornikach i urządzeniach technologicznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02852:1964 - wersja polska
Tytuł Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie -- Wyznaczanie i określanie obciążenia ogniowego oraz względnego czasu trwania pożaru
Data publikacji 14-10-1964
Data wycofania 30-06-1971
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
ICS 13.220.50
Zastąpiona przez PN-B-02852:1970 - wersja polska