PN-G-02601:1976 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-G-02601:1999 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Oświetlenie elektryczne powierzchni kopalń głębinowych -- Podstawowe wymagania

Zakres

Przedmiotem normy są podstawowe wymagania dotyczące oświetlenia elektrycznego terenów otwartych oraz wnętrz obiektów przemysłowych znajdujących się na powierzchni kopalń głębinowych, w zakresie stosowanych natężeń i równomierności oświetlenia.
Norma nie dotyczy oświetlenia elektrycznego:
- kopalń odkrywkowych,
- obiektów kopalń głębinowych usytuowanych w podziemiach kopalń,
- pomieszczeń o charakterze ogólno - przemysłowym, jak warsztaty, rozdzielnie elektryczne, kotłownie itp. ,
- pomieszczeń o charakterze nieprzemysłowym, jak biura, stołówki, świetlice, sale zebrań, ambulatoria, łaźnie itp.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-02601:1976 - wersja polska
Tytuł Oświetlenie elektryczne powierzchni kopalń głębinowych -- Podstawowe wymagania
Data publikacji 23-12-1976
Data wycofania 09-12-1999
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 164, Bezpieczeństwa w Górnictwie
ICS 73.020, 29.260.20
Zastąpiona przez PN-G-02601:1999 - wersja polska