PN-G-02601:1999 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona pracy w górnictwie -- Oświetlenie elektryczne powierzchni podziemnych zakładów górniczych -- Podstawowe wymagania i badania

Zakres

Wymieniono obiekty i tereny otwarte na powierzchni kopalń głębinowych, które powinny być oświetlone. Podano podstawowe wymagania dotyczące oświetlenia oraz metody ich sprawdzania (pomiaru)

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-02601:1999 - wersja polska
Tytuł Ochrona pracy w górnictwie -- Oświetlenie elektryczne powierzchni podziemnych zakładów górniczych -- Podstawowe wymagania i badania
Data publikacji 24-08-1999
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 164, Bezpieczeństwa w Górnictwie
Zastępuje PN-G-02601:1976 - wersja polska
ICS 73.020, 29.260.20