PN-G-05022:1997 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Górnictwo -- Konstrukcje wież szybowych -- Zasady projektowania i obliczeń statycznych

Zakres

Podano metody obliczeń statycznych i zasady projektowania konstrukcji wież szybowych przy projektowaniu konstrukcji nowych wież szybowych, przebudowie i modernizacji istniejących wież. Podano definicje wież szybowych

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-G-05022:1997/Ap1:2011P

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-05022:1997 - wersja polska
Tytuł Górnictwo -- Konstrukcje wież szybowych -- Zasady projektowania i obliczeń statycznych
Data publikacji 11-12-1997
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 125, Udostępniania i Eksploatacji Złóż Kopalin
ICS 73.020
Elementy dodatkowe PN-G-05022:1997/Ap1:2011P