PN-G-02600:1996 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona pracy w górnictwie -- Oświetlenie podziemnych wyrobisk zakładów górniczych

Zakres

Wskazano wyrobiska i stanowiska pracy, które powinny być oświetlane. Określono parametry oświetleniowe (natężenie oświetlenia, równomierność oświetlenia, współczynnik zapasu) dla wyrobisk i stanowisk pracy w podziemiach kopalń. Ustalono wymagania dla doboru i rozmieszczania opraw. Określono sposób i częstotliwość wykonywanych pomiarów oraz podstawową zawartość protokołu wykonywanych pomiarów

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-02600:1996 - wersja polska
Tytuł Ochrona pracy w górnictwie -- Oświetlenie podziemnych wyrobisk zakładów górniczych
Data publikacji 30-12-1996
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 164, Bezpieczeństwa w Górnictwie
Zastępuje PN-G-02600:1983 - wersja polska
ICS 91.160.10, 73.020