PN-G-02600:1983 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-G-02600:1996 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Oświetlenie elektryczne podziemnych wyrobisk górniczych

Zakres

Podano siedem podstawowych określeń. Ustalono wymagania dotyczące oświetlenia stałych wyrobisk korytarzowych. Określono program badań. Opisano badania i ocenę wyników badań

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-02600:1983 - wersja polska
Tytuł Oświetlenie elektryczne podziemnych wyrobisk górniczych
Data publikacji 31-03-1983
Data wycofania 09-12-1999
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 164, Bezpieczeństwa w Górnictwie
Zastępuje PN-G-02600:1973 - wersja polska
ICS 91.160.10, 73.020
Zastąpiona przez PN-G-02600:1996 - wersja polska