PN-EN 10025-4:2019-11 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10025-4+A1:2023-05 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 4: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym

Zakres

W niniejszym dokumencie określono warunki techniczne dostawy wyrobów płaskich i wyrobów długich walcowanych na gorąco ze spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych w stanie po walcowaniu termomechanicznym w gatunkach i grupach jakościowych podanych w Tablicach od 1 do 3 (skład chemiczny) i Tablicach od 4 do 6 (własności mechaniczne) o grubości ≤ 150 mm.

Stale określone w niniejszym dokumencie są przeznaczone do zastosowania w szczególnie obciążonych częściach konstrukcji spawanych, takich jak mosty, wrota śluz, zbiorniki magazynowe, zbiorniki na wodę itp., użytkowanych w temperaturze otoczenia i w niskich temperaturach.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10025-4:2019-11 - wersja angielska
Tytuł Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 4: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym
Data publikacji 07-11-2019
Data wycofania 31-05-2023
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10025-4:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10025-4:2007 - wersja polska
ICS 77.140.50, 77.140.10
Zastąpiona przez PN-EN 10025-4+A1:2023-05 - wersja angielska