PN-EN 10025-5:2019-11 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 5: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych o zwiększonej odporności na korozję atmosferyczną

Zakres

W niniejszym dokumencie określono warunki techniczne dostawy wyrobów płaskich i wyrobów długich z walcowanych na gorąco stali o zwiększonej odporności na korozję atmosferyczną w gatunkach i grupach jakościowych podanych w Tablicach 2 i 3 (skład chemiczny) oraz w Tablicach 4 i 5 (własności mechaniczne) w zwykłych stanach dostawy jak podano w 6.3.
Grubości, w których wyroby stalowe w gatunkach i grupach jakościowych określonych w niniejszym dokumencie można dostarczać, podano w Tablicy 1.
Stale wymienione w niniejszym dokumencie, z wyjątkiem wyrobów w stanie dostawy +N, nie są przeznaczone do obróbki cieplnej. Wyżarzanie odprężające jest dopuszczalne. Wyroby w stanie dostawy +N mogą być po dostawie kształtowane na gorąco i/lub normalizowane (patrz Rozdział 3).

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10025-5:2019-11 - wersja angielska
Tytuł Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 5: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych o zwiększonej odporności na korozję atmosferyczną
Data publikacji 15-11-2019
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10025-5:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10025-5:2007 - wersja polska
ICS 77.140.50, 77.140.10