PN-EN 10025-6:2019-11 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10025-6+A1:2023-04 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 6: Warunki techniczne dostawy wyrobów płaskich o podwyższonej granicy plastyczności w stanie hartowanym i odpuszczonym

Zakres

W niniejszym dokumencie określono warunki techniczne dostawy wyrobów płaskich ze stali stopowych specjalnych o podwyższonej granicy plastyczności. Gatunki i grupy jakościowe podano w Tablicach od 1 do 3 (skład chemiczny) oraz w Tablicach od 4 do 6 (własności mechaniczne) i dostarcza się je w stanie hartowanym i odpuszczonym.
Stale określone w niniejszym dokumencie stosuje się na walcowane na gorąco wyroby płaskie o minimalnej nominalnej grubości 3 mm i maksymalnej nominalnej grubości 200 mm dla gatunków S460, S500, S550, S620 i S690, o maksymalnej nominalnej grubości 125 mm dla gatunków S890 i S960, ze stali, które po hartowaniu i odpuszczaniu mają określoną minimalną granicę plastyczności od 460 MPa do 960 MPa.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10025-6:2019-11 - wersja angielska
Tytuł Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 6: Warunki techniczne dostawy wyrobów płaskich o podwyższonej granicy plastyczności w stanie hartowanym i odpuszczonym
Data publikacji 21-11-2019
Data wycofania 27-04-2023
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10025-6:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10025-6+A1:2009 - wersja angielska, PN-EN 10025-6+A1:2009 - wersja niemiecka
ICS 77.140.50, 77.140.10
Zastąpiona przez PN-EN 10025-6+A1:2023-04 - wersja angielska