PN-EN 10025-6+A1:2009 - wersja niemiecka

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10025-6:2019-11 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 6: Warunki techniczne dostawy wyrobów płaskich o podwyższonej granicy plastyczności w stanie ulepszonym cieplnie

Zakres

Podano wymagania dotyczące wyrobów płaskich ze stali stopowych specjalnych o podwyższonej granicy plastyczności, dostarczanych w stanie ulepszonym cieplnie. Określono stosowanie stali na walcowane na gorąco wyroby płaskie o minimalnej grubości nominalnej 3 mm i maksymalnej grubości nominalnej <= 150 mm w przypadku gatunków S460, S500, S550, S620 i S690, maksymalnej grubości nominalnej <= 100 mm w przypadku gatunku S890 i maksymalnej grubości nominalnej <= 50 mm w przypadku gatunku S960. Stale te po ulepszeniu cieplnym mają minimalną granicę plastyczności od 460 MPa do 960 MPa

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10025-6+A1:2009 - wersja niemiecka
Tytuł Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 6: Warunki techniczne dostawy wyrobów płaskich o podwyższonej granicy plastyczności w stanie ulepszonym cieplnie
Data publikacji 23-07-2009
Data wycofania 21-11-2019
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10025-6:2004+A1:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10025-6:2007 - wersja polska
ICS 77.140.50, 77.140.10
Zastąpiona przez PN-EN 10025-6:2019-11 - wersja angielska