PN-EN 10210-2:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne

Zakres

W niniejszym dokumencie określono tolerancje wykonanych na gorąco kształtowników zamkniętych konstrukcyjnych: okrągłych, kwadratowych, prostokątnych i eliptycznych, wytwarzanych o grubościach ścianek do 120 mm, w następujących zakresach wymiarowych:
— Okrągłe: Średnica zewnętrzna do 2 500 mm;
— Kwadratowe: Wymiary zewnętrzne do 800 mm x 800 mm;
— Prostokątne: Wymiary zewnętrzne do 750 mm x 500 mm;
— Eliptyczne: Wymiary zewnętrzne do 500 mm x 250 mm.
W Załączniku A podano wzory do obliczeń wielkości statycznych, które mają zastosowanie przy projektowaniu konstrukcji z kształtowników wykonanych w tolerancjach wymiarowych według niniejszej normy.
W Załączniku B podano wymiary i wielkości statyczne dla zakresu ograniczonego obejmujące bardziej popularne rozmiary.
UWAGA Oznaczenie osi kształtowników, w tym osi wielkiej (yy) i osi małej (zz) pokrywa się z oznaczeniem osi stosowanym w Eurokodach konstrukcyjnych do projektowania konstrukcyjnego.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10210-2:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne
Data publikacji 26-06-2019
Liczba stron 45
Grupa cenowa S
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Wprowadza EN 10210-2:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10210-2:2007 - wersja polska
ICS 77.140.75