PN-EN 10219-2:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne

Zakres

W niniejszym dokumencie określono tolerancje wykonanych na zimno kształtowników zamkniętych konstrukcyjnych: okrągłych, kwadratowych, prostokątnych i eliptycznych, wytwarzanych o grubościach ścianek do 40 mm, w następujących zakresach wymiarowych:
— okrągłe: Średnica zewnętrzna do 2 500 mm;
— kwadratowe: Wymiary zewnętrzne do 500 mm x 500 mm;
— prostokątne: Wymiary zewnętrzne do 500 mm x 300 mm;
— eliptyczne: Wymiary zewnętrzne do 480 mm x 240 mm.
W Załączniku A podano wzory do obliczeń wielkości statycznych, które mają zastosowanie przy projektowaniu konstrukcji z kształtowników wykonanych w tolerancjach wymiarowych według niniejszej normy.
W Załączniku B podano wymiary i wielkości statyczne dla zakresu ograniczonego bardziej popularnych rozmiarów.
UWAGA Oznaczenie osi kształtowników, w tym osi wielkiej (yy) i osi małej (zz) pokrywa się z oznaczeniem osi stosowanym w Eurokodach konstrukcyjnych do projektowania konstrukcyjnego.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10219-2:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne
Data publikacji 03-07-2019
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Wprowadza EN 10219-2:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10219-2:2007 - wersja polska
ICS 77.140.75