PN-EN ISO 80079-36:2016-07 - wersja polska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 36: Urządzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych -- Metodyka i wymagania

Zakres

W niniejszej części ISO/IEC 80079 określono metodykę i wymagania w zakresie projektowania, badania i znakowania nieelektrycznych urządzeń Ex, komponentów Ex, systemów ochronnych, urządzeń oraz zestawów tych wyrobów, które zawierają własne potencjalne źródła zapłonu i które są przeznaczone do użytku w atmosferach wybuchowych.
Narzędzia ręczne i niemagazynujące energii urządzenia z napędem ręcznym nie są uwzględnione w zakresie niniejszej normy. Niniejsza norma nie odnosi się do bezpieczeństwa stacjonarnych autonomicznych urządzeń procesowych, jeśli nie są częścią urządzeń określonych w niniejszej normie.
W niniejszej normie nie określono wymagań bezpieczeństwa innych niż bezpośrednio odnoszących się do ryzyka zapłonu, które może prowadzić do wybuchu. Można przyjąć, że urządzenia będą użytkowane w normalnych warunkach atmosferycznych (dotyczących właściwości atmosfer wybuchowych), o następujących parametrach:
• temperatura od -20 °C do +60 °C;
• ciśnienie od 80 kPa (0,8 bar) do 110 kPa (1,1 bar) oraz
• powietrze o normalnej zawartości tlenu, zazwyczaj 21 %, wyrażonej ułamkiem objętościowym.
Taka atmosfera może również występować we wnętrzu urządzenia. Ponadto, atmosfera zewnętrzna może wniknąć do wnętrza urządzenia na skutek normalnego procesu tzw. oddychania w wyniku zmian wewnętrznego ciśnienia roboczego i/lub temperatury urządzenia.
W niniejszej części ISO/IEC 80079 określono wymagania odnoszące się do projektowania i konstruowania urządzeń przeznaczonych do atmosfer wybuchowych zgodnie ze wszystkimi poziomami zabezpieczenia urządzenia (EPL) grupy I, II oraz III.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 80079-36:2016-07/AC:2020-05P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 80079-36:2016-07 - wersja polska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 36: Urządzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych -- Metodyka i wymagania
Data publikacji 04-01-2018
Liczba stron 88
Grupa cenowa X
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 269, Bezpieczeństwa Chemicznego
Wprowadza EN ISO 80079-36:2016 [IDT], ISO 80079-36:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 13463-1:2010 - wersja polska
ICS 29.260.20