PN-EN ISO/IEC 80079-38:2017-02 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 38: Urządzenia i komponenty stosowane w atmosferach wybuchowych występujących w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych

Zakres

W niniejszej części ISO/IEC 80079 podano wymagania w zakresie ochrony przeciwwybuchowej dotyczące projektowania, montażu, oceny oraz informacje dotyczące użytkowania (konserwacja, naprawa, znakowanie) urządzeń mogących występować w postaci samodzielnie działających elementów lub komponentów przewidzianych do dalszego montażu. W ich skład wchodzą m.in. maszyny i części wykorzystywane przy pracy w kopalniach zagrożonych wybuchem kopalnianego gazu palnego i/lub pyłu palnego. Przedmiotowe urządzenia mogą pracować w następujących warunkach atmosferycznych (w odniesieniu do specyfiki przestrzeni zagrożonych wybuchem):
- temperatura otoczenia powinna mieścić się w granicach od -20 do +60 °C;
- ciśnienie powinno wynosić od 80 kPa (0,8 bara) do 110 kPa (1,1 bara); oraz
- w powietrzu powinna znajdować się optymalna zawartość tlenu, tj. zazwyczaj 21% v/v.
Niniejsza część ISO/IEC 80079 dotyczy urządzeń i komponentów typu EPL Mb, przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem kopalnianego gazu palnego i/lub pyłu palnego.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEC 80079-38:2017-02 - wersja angielska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 38: Urządzenia i komponenty stosowane w atmosferach wybuchowych występujących w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych
Data publikacji 24-02-2017
Liczba stron 68
Grupa cenowa V
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 275, Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
Wprowadza EN ISO/IEC 80079-38:2016 [IDT], ISO/IEC 80079-38:2016 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC, 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 1710+A1:2010 - wersja polska, PN-EN 1710+A1:2010/AC:2011 - wersja polska
ICS 29.260.20
Elementy dodatkowe PN-EN ISO/IEC 80079-38:2017-02/A1:2018-08E