PN-EN 1710+A1:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 80079-38:2017-02 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Urządzenia i podzespoły przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych

Zakres

Opisano wymagania dotyczące budowy i znakowania urządzeń samodzielnych oraz stanowiących część innego urządzenia lub maszyny. Zawarto wymagania dla urządzeń przeznaczonych do stosowania w podziemych wyrobiskach zakładów górniczych, w których występują potencjalne zagrożenia pojawienia się atmosfer wybuchowych zawierających metan i/lub pyły palne

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1710+A1:2010/AC:2011P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1710+A1:2010 - wersja polska
Tytuł Urządzenia i podzespoły przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych
Data publikacji 25-01-2010
Data wycofania 24-02-2017
Liczba stron 39
Grupa cenowa R
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 275, Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
Wprowadza EN 1710:2005+A1:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1710+A1:2008 - wersja angielska
ICS 73.100.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 80079-38:2017-02 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 1710+A1:2010/AC:2011P