PN-EN 1127-2+A1:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1127-2:2014-08 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem -- Część 2: Pojęcia podstawowe i metodologia dla górnictwa

Zakres

Podano metodologię budowy urządzeń oraz podzespołów systemów ochrony przed wybuchem. Dotyczy urządzeń i systemów oraz podzespołów Grupy I przeznaczonych do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych oraz częściach zakładów ulokowanych na powierzchni lecz narażonych na ryzyko wybuchu gazu lub pyłu. Opisano metody wykrywania i identyfikacji niebezpiecznych sytuacji mogących doprowadzić do wybuchu oraz sposób projektowania i konstrukcję odpowiednie do wymaganego zabezpieczenia

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1127-2+A1:2010 - wersja polska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem -- Część 2: Pojęcia podstawowe i metodologia dla górnictwa
Data publikacji 28-01-2010
Data wycofania 19-08-2014
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 275, Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
Wprowadza EN 1127-2:2002+A1:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1127-2+A1:2008 - wersja angielska, PN-EN 1127-2+A1:2008 - wersja francuska
ICS 13.230, 73.100.01
Zastąpiona przez PN-EN 1127-2:2014-08 - wersja angielska