PN-EN 1127-2+A1:2008 - wersja francuska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1127-2+A1:2010 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem -- Część 2: Pojęcia podstawowe i metodologia dla górnictwa

Zakres

Opisano podstawowe zasady i metodologie zapobiegania wybuchowi w atmosferach wybuchowych podziemnych zakładów górniczych podczas wydobycia, prowadzenia oraz spawalniczych, robót strzałowych, oraz metody ochrony przed wybuchem gazów i pyłów zawierających substancje lotne. Dodano załącznik informacyjny opisujący relację między wymaganiami normy a zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 2006/42/WE

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1127-2+A1:2008 - wersja francuska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem -- Część 2: Pojęcia podstawowe i metodologia dla górnictwa
Data publikacji 22-09-2008
Data wycofania 28-01-2010
Liczba stron 39
Grupa cenowa R
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 269, Bezpieczeństwa Chemicznego
Wprowadza EN 1127-2:2002+A1:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1127-2:2004 - wersja polska
ICS 13.230, 73.100.01
Zastąpiona przez PN-EN 1127-2+A1:2010 - wersja polska