PN-EN 1127-1:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1127-1:2019-10 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem -- Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka

Zakres

Określono metody identyfikowania i oceny niebezpiecznych sytuacji prowadzących do wybuchu oraz projektowe i konstrukcyjne rozwiązania odpowiednie dla wymaganego stopnia bezpieczeństwa. Określono ogólne metody projektowania i konstruowania w celu pomocy projektantom i producentom w osiągnięciu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w projektowaniu urządzeń, systemów ochronnych, części i podzespołów. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do wszelkich urządzeń, systemów ochronnych, części i podzespołów przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w warunkach atmosferycznych. Ma ona zastosowanie jedynie do urządzeń grupy II, które są przeznaczone do użytku w miejscach innych niż podziemne części kopalń i te części naziemnych instalacji kopalń, które są narażone na obecność metanu i/lub palnego pyłu

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1127-1:2011 - wersja angielska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem -- Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka
Data publikacji 30-09-2011
Data wycofania 29-10-2019
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 269, Bezpieczeństwa Chemicznego
Wprowadza EN 1127-1:2011 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 1127-1:2009 - wersja polska
ICS 13.230
Zastąpiona przez PN-EN 1127-1:2019-10 - wersja angielska, PN-EN 1127-1:2019-10 - wersja polska