PN-EN 13237:2013-04 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Przestrzenie zagrożone wybuchem -- Terminy i definicje dotyczące urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Zakres

Przedstawiono terminologię stosowaną w odpowiednich normach dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 13237:2013-04/Ap1:2014-11E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13237:2013-04 - wersja angielska
Tytuł Przestrzenie zagrożone wybuchem -- Terminy i definicje dotyczące urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
Data publikacji 30-04-2013
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 269, Bezpieczeństwa Chemicznego
Wprowadza EN 13237:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 13237:2005 - wersja polska
ICS 01.040.13, 01.040.29, 13.230, 29.260.20
Elementy dodatkowe PN-EN 13237:2013-04/Ap1:2014-11E