PN-EN 13463-5:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 80079-37:2016-07 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 5: Zabezpieczenie za pomocą bezpieczeństwa konstrukcyjnego "c"

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące projektowania i konstruowania urządzeń nieelektrycznych przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, zabezpieczonych rodzajem zabezpieczenia bezpieczeństwo konstrukcyjne "c". W niniejszej Normie Europejskiej uzupełniono wymagania EN 13463-1, której treść również stosuje się w pełni do urządzeń skonstruowanych zgodnie z niniejszą Normą Europejską. W celu spełnienia wymagań dla urządzeń grupy I, kategorii M2 lub grupy II, kategorii 1 i 2, rodzaj zabezpieczenia przed zapłonem opisany w niniejszej normie może być użyty indywidualnie albo w połączeniu z innymi rodzajami zabezpieczenia przed zapłonem, w zależności od oceny zagrożenia zapłonem w EN 13463-1. Rodzaj zabezpieczenia "c" nie ma zastosowania dla urządzeń grupy I, kategorii M1. Wymagania te zostały podane w EN 50303. UWAGA Dla większości urządzeń kategorii 3 zaleca się, aby spełniały jedynie wymagania EN 13463-1, ale dla niektórych urządzeń kategorii 3 zaleca się, aby spełniały wymagania niniejszej Normy Europejskiej dla niektórych źródeł zapłonu określonych w ocenie zagrożenia zapłonem

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13463-5:2012 - wersja polska
Tytuł Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 5: Zabezpieczenie za pomocą bezpieczeństwa konstrukcyjnego "c"
Data publikacji 28-12-2012
Data wycofania 05-07-2016
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 269, Bezpieczeństwa Chemicznego
Wprowadza EN 13463-5:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13463-5:2011 - wersja angielska
ICS 13.230
Zastąpiona przez PN-EN ISO 80079-37:2016-07 - wersja angielska, PN-EN ISO 80079-37:2016-07 - wersja polska