PN-EN 60079-0:2013-03 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60079-0:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 0: Urządzenia -- Podstawowe wymagania

Zakres

Niniejsza część IEC 60079 określa wymagania ogólne dotyczące konstrukcji, badań i znakowania urządzeń elektrycznych oraz komponentów Ex przeznaczonych do stosowania w atmosferach wybuchowych.
Normalnymi warunkami atmosferycznymi (dotyczącymi właściwości wybuchowych atmosfer), w jakich moż-na przyjąć, że elektryczne urządzenia będą eksploatowane, są:
• temperatura od –20 °C do +60 °C;
• ciśnienie od 80 kPa (0,8 bar) do 110 kPa (1,1 bar); oraz
• powietrze o normalnej zawartość tlenu, zazwyczaj 21 % wyrażona ułamkiem objętościowym.
Niniejsza norma i pozostałe normy, uzupełniające niniejszą normę, określają wymagania dotyczące dodat-kowych badań urządzeń przewidzianych do eksploatacji w temperaturze spoza zakresu normalnej tempera-tury, lecz ponadto dodatkowa rozwaga i dodatkowe badania mogą być wymagane w przypadku urządzeń przewidzianych do eksploatacji, gdy ciśnienie lub zawartość tlenu są poza zakresem normalnego ciśnienia i normalnej zawartości tlenu, dotyczy to szczególnie takich rodzajów zabezpieczeń, które polegają na ga-szeniu płomienia, jak osłona ognioszczelna „d” (IEC 60079-1) lub ograniczeniu energii, iskrobezpieczeństwo „i” (IEC 60079-11).
Niniejsza norma nie określa wymagań odnoszących się do bezpieczeństwa w innym zakresie niż jest to związane bezpośrednio z zagrożeniem wybuchem. Norma ta nie dotyczy takich źródeł zapłonu jak sprężanie adiabatyczne, nieosłonięty płomień i gorące gazy/ciecze.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-0:2013-03 - wersja polska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 0: Urządzenia -- Podstawowe wymagania
Data publikacji 17-02-2014
Data wycofania 04-09-2018
Liczba stron 108
Grupa cenowa XA
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-0:2012 [IDT], IEC 60079-0:2011 [MOD]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 60079-0:2009 - wersja angielska
ICS 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60079-0:2018-09 - wersja angielska, PN-EN IEC 60079-0:2018-09 - wersja polska