PN-EN 60079-0:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60079-0:2013-03 - wersja angielska, PN-EN 60079-0:2013-03 - wersja polska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 0: Sprzęt -- Podstawowe wymagania

Zakres

Opisano podstawowe wymagania dotyczące budowy, badań i znakowania sprzętu elektrycznego i podzespołów Ex przeznaczonych do stosowania w atmosferach wybuchowych. Nie opisano wymagań dotyczących przeciwdziałania zagrożeniom związanym z takimi źródłami zapłonu jak: kompresja adiabatyczna, fala uderzeniowa, egzotermiczna reakcja chemiczna, samozapłon pyłu, źródła otwartego ognia, gorące gazy i ciecze. Podano 91 definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-0:2009 - wersja angielska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 0: Sprzęt -- Podstawowe wymagania
Data publikacji 29-10-2009
Data wycofania 19-03-2013
Liczba stron 104
Grupa cenowa XA
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-0:2009 [IDT], IEC 60079-0:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60079-0:2009 - wersja polska, PN-EN 61241-0:2007 - wersja angielska
ICS 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN 60079-0:2013-03 - wersja angielska, PN-EN 60079-0:2013-03 - wersja polska