PN-EN 61241-0:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60079-0:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłu palnego -- Część 0: Wymagania ogólne

Zakres

Podano podstawowe wymagania projektowania, budowy, badań, i znakowania urządzeń elektrycznych zabezpieczonych jakąkolwiek ze znanych technik, przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach, w których pył wybuchowy może występować w ilościach wystarczających do stworzenia zagrożenia pożaru lub eksplozji

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61241-0:2007 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłu palnego -- Część 0: Wymagania ogólne
Data publikacji 29-01-2007
Data wycofania 31-03-2011
Liczba stron 123
Grupa cenowa XB
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 61241-0:2006 [IDT], IEC 61241-0:2004 [IDT], IEC 61241-0:2004/COR1:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50281-1-1:2002 - wersja polska
ICS 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN 60079-0:2009 - wersja angielska