PN-EN 50281-1-1:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61241-0:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłów palnych -- Część 1-1: Urządzenia elektryczne chronione przez obudowę -- Budowa i badanie

Zakres

Określono wymagania dotyczące projektowania, budowy i badania urządzeń elektrycznych, chronionych przez obudowę i ograniczenie temperatury, przeznaczonych do użytku w przestrzeniach gdzie mogą występować palne pyły w ilościach powodujących niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50281-1-1:2002 - wersja polska
Tytuł Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłów palnych -- Część 1-1: Urządzenia elektryczne chronione przez obudowę -- Budowa i badanie
Data publikacji 20-12-2002
Data wycofania 01-10-2008
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 50281-1-1:1998 [IDT], EN 50281-1-1:1998/corrigendum Aug. 1999 [IDT], EN 50281-1-1:1998/A1:2002 [IDT], IEC 61241-1-1:1993 [NEQ]
Zastępuje PN-EN 50281-1-1:2002 - wersja angielska
ICS 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN 61241-0:2007 - wersja angielska