PN-EN 60079-0:2009 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60079-0:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów -- Część 0: Wymagania ogólne

Zakres

Określono ogólne wymagania dotyczące wykonania, badań oraz znakowania urządzeń elektrycznych przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Podano podział oraz definicje dotyczące urządzeń elektrycznych, wpustów kablowych części i podzespołów. Podano metody badań oraz system znakowania. Opisano urządzenia Kategorii M2, 2G i 3G oraz częściowo urządzenia Kategorii M1 i 1G. Podano 55 definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-0:2009 - wersja polska
Tytuł Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów -- Część 0: Wymagania ogólne
Data publikacji 20-04-2009
Data wycofania 31-03-2011
Liczba stron 80
Grupa cenowa W
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-0:2006 [IDT], IEC 60079-0:2004 [MOD]
Zastępuje PN-EN 60079-0:2006 - wersja angielska
ICS 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN 60079-0:2009 - wersja angielska