PN-EN 62305-2:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62305-2:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem

Zakres

Dotyczy oceny ryzyka wywoływanego w obiektach budowlanych lub w instalacjach przez doziemne wyładowania piorunowe. Swym zakresem obejmuje ona procedurę przeznaczoną do obliczania takiego ryzyka. Jeżeli tylko jest znana dopuszczalna górna jego granica, to procedura ta pozwala dobrać właściwe środki ochrony, by zredukować to ryzyko do poziomu nie przekraczającego tej granicy

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62305-2:2008 - wersja polska
Tytuł Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem
Data publikacji 17-11-2008
Data wycofania 02-07-2012
Liczba stron 115
Grupa cenowa XA
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN 62305-2:2006 [IDT], IEC 62305-2:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62305-2:2006 - wersja angielska, PN-EN 62305-2:2006/AC:2007 - wersja angielska
ICS 29.020, 91.120.40
Zastąpiona przez PN-EN 62305-2:2012 - wersja angielska, PN-EN 62305-2:2012 - wersja polska